Vrij aanvullend pensioen voor werknemers.. Met een VAPZ kunnen werknemers hun wettelijk pensioen aanvullen op een manier die fiscaal en sociaal heel aantrekkelijk is. … Het inkomen waarop je sociale bijdragen worden berekend, vormt de basis voor het Sociaal VAPZ

Waarom een Vrij aanvullend pensioen voor werknemers.

Een mooi aanvullend pensioen en bijkomende waarborgen. Minder sociale bijdragen. Interessante fiscale voordelen. De premies die u betaalt voor uw VAPZ worden beschouwd als beroepskosten. Hierdoor verhogen uw beroepskosten en daalt uw netto belastbaar inkomen waarop de sociale bijdragen zijn gebaseerd.

Interessante fiscale voordelen. De premies die u betaalt voor uw VAPZ worden beschouwd als beroepskosten. Hierdoor verhogen uw beroepskosten en daalt uw netto belastbaar inkomen waarop de sociale bijdragen zijn gebaseerd.

U bouwt een mooi aanvullend pensioen op en u hebt hierbij de mogelijkheid aanvullende waarborgen toe te voegen zoals een dekking bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.
Het VAPZ is fiscaal interessant en genereert een voordeel in uw personenbelasting.

De voordelen van een Aanvullend Pensioen

Een Sociaal Vapz – Aanvullend Pensioen heeft tal van voordelen. Bijdragen voor je Sociaal VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als sociale bijdrage. Omdat je netto belastbaar inkomen daalt, zal je ook minder sociale bijdragen betalen. Financiële vergoeding en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wilt u meer weten over vrij aanvullend pensioen loontrekkende kijk dan even bij mysavings.be. Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.


Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers​​Start nu met een Vrij aanvullend pensioen voor werknemers bij Allianz:

Een pensioenplan op maat. U kan het gedeelte tak 21 (kapitaalsgarantie) combineren met tak 23, u geniet van de solvabiliteit van Allianz en de resultaten van de beleggingsfondsen. Aan 1% instapkosten via MySavings.

Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.

Vóór de inwerkingtreding van de wet konden werknemers enkel een tweedepijlerpensioen (aanvullend bedrijfspensioen) opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds. Maar daarbij ligt het initiatief steeds bij de werkgever. Als die werkgever geen groepsverzekering of pensioenfonds aanbood, dan waren er voor de werknemers geen alternatieven. Werknemers konden enkel, onder bepaalde voorwaarden, een groepsverzekering of pensioenfonds op individuele basis verder zetten, bijvoorbeeld nadat ze van job veranderden en hun nieuwe werkgever geen aanvullend pensioenplan had. Anders gezegd, de mogelijkheden voor werknemers waren in de tweede pijler zeer beperkt als de werkgever niet in een pensioenplan voorzag. Werknemers konden in dat geval wel nog een aanvullend pensioen opbouwen via de derde pijler, nl. via pensioensparen en langetermijnsparen.

Het VAPW legt het initiatief voor een tweedepijlerpensioen wel volledig bij de werknemer. Het is immers de werkgever die zelf beslist en vraag aan zijn werkgever om elke maand een bepaald bedrag van zijn nettoloon door te storten naar zijn of haar Vrij aanvullend pensioen voor werknemers-pensioenplan. De werknemer beslist zelf hoeveel er gestort wordt en aan welke verzekeraar. De werkgever staat enkel in voor de administratieve regeling. Uiteraard kan de werknemer op elk moment ook beslissen om te stoppen met de stortingen.

 

GEWAARBORGD RENDEMENT OP UW VAPZ

Een Vrij aanvullend pensioen voor werknemers levert u een gewaarborgd rendement op, al dan niet aangevuld met een winstdeelname. U kunt ook kiezen voor een Vrij aanvullend pensioen voor werknemersmet enkel kapitaalsgarantie (zonder gegarandeerd rendement), met mogelijk uitzicht op een hogere winstdeelname.

WINSTDEELNAME OP UW VAPZ

De winstdeelname die de verzekeraar toekent, is belastingvrij. Ze is echter niet gegarandeerd. De resultaten van de verzekeraar bepalen mee de hoogte van de winstdeelname. Deze beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering.

VERGELIJKING VAN DE RENDEMENTEN VAN HET VAPZ

MySavings is een onafhankelijke tussenpersoon en gaat voor u op zoek naar de beste oplossing. Daarom vergelijken we ook continu de gewaarborgde rendementen in het Vrij aanvullend pensioen voor werknemers dat verzekeraars aanbieden. U kunt deze vergelijking van de rendementen van het Vrij aanvullend pensioen voor werknemers op de website bekijken.